Reklama

Na REGIONJIH.CZ

O portlu REGIONPLZEN.CZ

Od roku 2000 pin portl REGIONPLZEN.CZ denn zprvy, kulturn programy, inzerci, dopravn informace, zkrtka ve podstatn, co se dje v Plzeskm kraji. Nyn n zpravodajsk server vyuvaj destky tisc uivatel.

Inzerentm nabzme uniktn monosti jak efektivn prezentovat sv sluby nebo vrobky a zskat nov zkaznky. Podporujeme charitativn projekty a nadace.
Portl REGIONPLZEN.CZ neustle inovujeme, aby inzerenti mli k dispozici jen ty nejmodernj a nejvce efektivn nstroje internetovho marketingu. V posledn verzi v roce 2014 jsme pidali funkce socilnch st pro komunikaci mezi uivateli a inzerenty.

Chcete vdt vce? Kontaktujte ns!