Práce Nabídka zaměstnání

ŘEDITEL/KA Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie

  • vztah

    Pracovní poměr - plný úvazek

  • směny

    Jednosměnný provoz

  • min. vzdělání

    Bakalářské

Nástupní plat 45 000,- až 60 000,- Kč

Rada Jihočeského kraje vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ky Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie
místo výkonu práce: Libníč, České Budějovice
1) Kvalifikační předpoklady na funkci ředitele/ky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu či vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- všeobecný ekonomický rozhled s důrazem na dění v oblasti sociální
- orientace v problematice příspěvkových organizací (znalost základních principů a právních předpisů)
- orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů
- orientace v oblasti sociální či zdravotní výhodou
- znalost cizího jazyka výhodou
- občanská a morální bezúhonnost
2) Další požadované schopnosti a dovednosti:
- vysoká úroveň manažerských, organizačních a komunikačních dovedností
- schopnost vedení organizace
- vysoké pracovní nasazení, schopnost organizace práce a časová flexibilita
- koncepční a analytické myšlení, schopnost konstruktivního řešení problémů, empatie
- schopnost efektivní komunikace s odbornou veřejností, médii apod.
- zvládání stresových situací
- výborná znalost práce s výpočetní technikou (MS Office, Outlook, Internet)
- flexibilita, samostatnost, rozhodnost
- koncepce řízení a rozvoje Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie včetně financování, která bude jedním z témat osobního pohovoru
3) Speciální požadavky:
- řidičský průkaz sk. B
4) Součást písemné přihlášky k výběrovému řízení:
- strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, kontaktní adresa a telefon
- motivační dopis
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
- výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) - originál, příp. ověřená kopie
- souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů., případně žádost o navrácení poskytnutých dokladů
- datum a podpis uchazeče
5) Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, e-mail, ID datové schránky, mobilní telefonický kontakt, datum a podpis.
6) Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo:
- 1. 11. 2021, doba neurčitá, zkušební doba 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru
7) Platové podmínky se řídí příslušnými právními předpisy pro zaměstnance příspěvkových organizací.
8) Podání přihlášky:
- Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do 30. 9. 2021 do 13.00 hodin prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně na podatelnu Jihočeského kraje na adresu:
Jihočeský kraj - Krajský úřad
Odbor sociálních věcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice.
Obálku označte slovy Výběrové řízení - neotvírat.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
V případě dotazů se obracejte na Mgr. Pavlu Doubkovou, vedoucí odboru, tel. 386 720 604.
Jihočeský kraj si vyhrazuje přijmout do výběrového řízení i zájemce, kteří dosáhli alespoň vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitou a mají praxi v příspěvkových organizacích, a to pro případ, že nebude z objektivních důvodů možné obsadit funkci uchazečem, který dosáhl vysokoškolského vzdělání potřebného pro 13. platovou třídu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu, tedy od jeho vyhlášení kdykoli, a to bez udání důvodu. Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok vybraného uchazeče na přijetí. O výsledku výběrového řízení a jmenování do funkce rozhodne Rada Jihočeského kraje.


Odpovědět na nabídku

Zadejte vaše jméno
Zadejte komentář
Podporované formáty: doc, docx, xls, rtf, txt, xls nebo pdf
Zadejte váš email
Opište kontrolní kód
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.