16 miliónů korun od kraje na podporu jihočeských knihoven

Šestnácti milionová dotace na podporu jihočeských knihoven je v letošním roce určena pro 597 knihoven a poboček celého Jihočeského kraje. V regionu České Budějovice dotaci využije 136 knihoven a jejich poboček.

uniweb weby

„Program podpory regionálních funkcí je podpořen částkou 16 miliónů korun z rozpočtu Jihočeského kraje pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích a devět jí pověřených knihoven“ , uvedla náměstkyně českobudějovické vědecké knihovny pro služby Zuzana Hájková. Na rok 2021 bude dotace poskytnuta ve výši 16 000 000 korun pro celý Jihočeský kraj, z toho 3 851 000 korun pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích poskytuje krajské regionální funkce a všechny regionální funkce pro region České Budějovice. Na základě smluv pověřuje devět základních knihoven výkonem regionálních funkcí pro regiony (Městské knihovny v Českém Krumlově, Dačicích, Jindřichově Hradci, Milevsku, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboře a Třeboni).

Základní úkol knihoven poskytujících regionální funkce knihovnám v Jihočeském kraji je pomoc menším knihovnám v kraji tak, aby se vyrovnal rozdíl mezi poskytovanými službami ve větších imenších knihovnách, aby návštěvníci i v malých knihovnách našli informace, které potřebují a pomocí vzájemných kontaktů se rozšiřovaly služby knihoven, zlepšila komunikace s pověřenými knihovnami, budovaly se zajímavé výměnné fondy, díky kterým se dostanou nové knihy i do knihoven malých obcí, které nemají zdroje na doplňování fondů svých knihoven. Do výkonu regionálních funkcí patří poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a zpracování knihovních fondů pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému.

Síť knihoven tvoří Jihočeská vědecká knihovna jako krajská knihovna, 9 pověřených knihoven, 75 knihoven s profesionálním knihovníkem, tj. knihovníkem, jehož pracovní úvazek je vyšší než 15 hodin týdně, a 437 knihovnami s neprofesionálním knihovníkem, tj. knihovníkem, jehož úvazek je nižší než 15 hodin týdně. Tyto knihovny mají celkem 82 poboček.

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.


Zdroj: tisková zpráva, Jihočeská vědecká knihovna


uniweb weby

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweb seo

Hlavní zprávy