Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení 2018/2019

Termín podání přihlášek: od 23.4. do 30.4. 2018 V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat  přihlášku do více škol a do více oborů vzdělávání. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci … Continued


Termín podání přihlášek: od 23.4. do 30.4. 2018 V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat  přihlášku do více škol a do více oborů vzdělávání. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do data určeného ředitelem školy.
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
Předpokládané počty přijímaných uchazečů:  Kuchař – Číšník (65-51-H/01) 8 Kadeřník (69-51-H/01) 7   Jednotlivé části přijímacího řízení pro učební obory: Klasifikace v předchozím studiu. Maximální počet získaných bodů 10. Do průměru 1,5 – 10 bodů, do průměru 2 – 6 bodů, do průměru 2,5 – 3 body, nad průměr 2,5 – 0 bodů. Uchazeči ze ZŠ vysvědčení z 8. ročníku I. a II. pololetí a 9. ročníku I. pololetí, pro uchazeče ze SOU vysvědčení z 1. a 2. ročníku II. pololetí a ze 3. ročníku I. pololetí. Neověřená klasifikace, nebo nevyplněná klasifikace na přihlášce bude považována za klasifikaci „nedostatečně“. Mimoškolní aktivity.  Maximální počet získaných bodů 10. Účast na soutěžích, zájmová činnost – sport, hudba,…. Osobní pohovor. Maximální počet získaných bodů 10. Maximální počet získaných bodů je 30. Pro přijetí je potřeba získat alespoň 5 bodů.   POZOR! Předpokládáme doplnění kapacity také u oborů: Ekonomické lyceum (78-42-M/02) počet bude doplněn s ohledem na kapacitu – sledujte web Obchodní akademie (63-41-M/02) počet bude doplněn s ohledem na kapacitu – sledujte web Podnikání (denní) (64-41-L/51) počet bude doplněn s ohledem na kapacitu – sledujte web Podnikání (dálkové) (64-41-L/51) počet bude doplněn s ohledem na kapacitu – sledujte web K vyhlášení 2. kola dojde 2.5. 2018   Termín pohovoru je možné domluvit individuálně na tel. 603 540 439 nebo 386 354 440 O  přijetí nebo  nepřijetí  uchazeče bude rozhodovat počet získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují průměrné prospěchy uvedené na přihlášce ke studiu.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

SZO

Hlavní zprávy