V Celoroční hře s Recyklohraním se dařilo školám z Jihočeského kraje

13. listopadu 2023 – Celkem 1 700 škol se v minulém školním roce zapojilo do Celoroční hry s Recyklohraním. V průběhu roku žáci a studenti ve školách plnili úkoly s environmentální tematikou a rovněž se zapojovali do sběru vysloužilého elektra, baterií, mobilů a tonerů.


Za svou aktivitu získávali pro své školy body na školní konta u Recyklohraní. Dařilo se i školám z Jihočeského kraje. Mezi TOP 20 škol v rámci celé České republiky se zařadily dvě školy z Jihočeského kraje – na čtrnáctém místě ZŠ a MŠ Opařany a na patnáctém ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice.

„Vážíme si toho, že v řadě škol to myslí s ochranou životního prostředí skutečně vážně, vzdělávají se, plní environmentálně laděné úkoly a mnohde se aktivně zapojují do zpětného odběru baterií, elektra nebo tonerů do tiskáren. Stále oblíbenější je zážitková pedagogika včetně sázení stromů, zakládání a péče o školní komposty nebo například úklidové akce v přírodě. Máme radost ze žákovských projektů, které ve školách pomáhají snížit spotřebu vody a energií,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, a dodává: „Prostřednictvím hry je chceme povzbudit a také odměnit za jejich aktivitu.“

Školy, které se celorepublikově v Celoroční hře umístily do 400. místa, obdržely za svůj aktivní přístup diplom a poukázky do nákupního řetězce.

Odměnou v regionech byl příspěvek na exkurze

Vedle celostátního pořadí odměnilo Recyklohraní dle získaných bodů také nejlepší školy v jednotlivých krajích. Prvních deset nejaktivnějších škol v krajských pořadí získalo od Recyklohraní příspěvek ve výši 5 000 Kč na exkurzi do místa či provozovny, které se nějak váží k tématům Recyklohraní. Školy si samy mohly vybrat, kam konkrétně se vypraví.

V Jihočeském kraji se v regionálním pořadí nejlépe umístilo těchto deset škol:

Image title

Čtyři základní témata, metodická podpora a zábava

Recyklohraní se ve své metodické podpoře škol věnuje čtyřem základním tématům: třídění a recyklaci, šetrné spotřebě vody, předcházení vzniku odpadů a klimatické změně. „Snažíme se pedagogům poskytovat ucelené sady vzdělávacích materiálů a pro žáky a studenty připravujeme úkoly a aktivity, které jsou praktické a hravé. Jde nám o to, aby je jejich plnění obohatilo nejen o nové informace, ale aby je to s námi také bavilo,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. 

Jak hodnotí spolupráci s Recyklohraním zapojené školy

Zástupci škol, kterým se dařilo v Celoroční hře s Recyklohraním, měli možnost se vyjádřit k tomu, co jim spolupráce s tímto vzdělávacím programem přinesla. Níže jsou uvedeny komentáře dvou z nich:

  • Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Mgr. Helena Mašková, koordinátor EVVO: „Do Recyklohraní jsme se zapojili teprve vloni, protože jsme soutěživí a hraví. Máme rádi přírodu, a proto aktivity, které v rámci environmentální výchovy děláme, směřují k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji. Vážíme si každého úspěchu, který ocení naši práci. Vyhledáváme příležitosti, kde můžeme být úspěšní.“

  • Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Mgr. Naděžda Korcová: „Třikrát „S“ pro Recyklohraní za prvé za Smysluplnost: Ochrana přírody, úklid města a okolí, sběr baterií, starých mobilů a papíru, návštěvy nejrůznějších zařízení zaměřených na ekologii a environmentální problematiku, nás inspirují k hledání odpovědí na otázky týkajících se životního prostředí. Za druhé za Skvělou spolupráci: Lidi, které potkáváme v rámci projektů spojených s Recyklohraním, jsou velice fundovaní a inspirativní. A za třetí = Srdcová záležitost. Recykolohraní je pro nás již dlouhá léta srdcovou záležitostí, projekty, do kterých se zapojujeme, přinášejí mnoho radosti a poučení nejen pro naše žáky.“

Celoroční hra a Celoroční cíl pokračují i v letošním školním roce

I v aktuálním školním roce se školy mohou zapojit do Celoroční hry s Recyklohraním a do konce října se rovněž mohly přihlásit do projektu Celoroční cíl školy s ekologickou tematikou. V loňském prvním ročníku Celoroční cíl plnilo 214 mateřských, základních a středních škol. Z nabídky si přihlášené školy vybírají aktivity, které budou při plnění svého cíle realizovat. Recyklohraní jim k tomu poskytuje metodickou podporu prostřednictvím webu, call centra a ve formě metodických příruček, výukových scénářů, videí, webinářů a seminářů. Za aktivní plnění celoročního cíle dostanou školy extra porci bodů do celoroční hry školního roku 2023/2024.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Celoroční hra a Celoroční cíl s Recyklohraním jsou dílčími aktivitami projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. 

Do října 2023 se do programu zdarma registrovalo přes 3 880 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie, lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani

Hlavními partnery Recyklohraní, o.p.s. jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. 

Zdroj: TZ Recyklohraní

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy